Calendrier d’activités

Summer Assembly 2022

Op donderdag 7 juli 2022 kwam het project Groenblauw bxl aan bod tijdens de sessie ‘Werken aan zorgzame en duurzame buurten’ georganiseerd in het kader van de Brussels 2030 Summer Assembly.

Ivan Put maakte ter gelegenheid van de Summer Assembly een video over het project Buurttuin Ter Ursulinen.