Projecten

Een eerste reeks projecten startte op in het voorjaar van 2021. Nadien volgden nog een tweede en derde reeks projecten.

Klik op de icoontjes op de kaart voor meer informatie over de projecten.

Naast de projecten die op de kaart zijn aangeduid, worden op verschillende plekken langs het groenblauwe traject nestkastjes en insectenhotels gerealiseerd.